Info från styrelsen September 2015

11 september 2015 Skrivet av 
Betygsätt den här artikeln
(0 röster)

Det är några som under sommaren har hört av sig och haft synpunkter på belysning och andra frågor därför tänkte jag att vi går ut med ett infoblad för att informera vad som händer. Tanken är att ett info blad ska gå ut 2 ggr om året på mail och anslås på anslagstavlor samt läggas ut på hemsidan som är under arbete. Infon går ut tidig vår och tidig höst.

I juni hade vi en årsstämma vid dansbanan som mer var av ren formalitet. Det viktiga beslutet där var att vi bestämde att flytta årstämman till april så att vi fortsättningsvis bara behöver kalla till ett möte per år. Vi tog även ett beslut om belysningen att byta alla trasiga armaturer till LED. Några har frågat varför det inget sker. Jag kan meddela att vi hade första styrelsemötet nu i veckan sedan årsmötet. Under sommaren har vi inte varit verksamma över huvud taget. Trasiga lampor kommer att bytas inom kort. 

Arbetet med badplatsen ser ut att bli av i höst. Styrelsen har sökt både strandskyddsdispens, bygglov samt anmälan för vattenverksamhet. Strandskyddsdispens behövdes ej. Tillståndet från Länsstyrelsen är klart och vi väntar på bygglovet som troligtvis kommer inom en vecka.

I samband med ombyggnad av badplats kommer vi att montera 2 st. nya belysningsstolpar på strandvägen. Vi kommer även att försöka få med fler åtgärder på lekplatsen och fotbollsplanen. 

I våras hade vi en lyckad städdag och vi kommer att kalla till en städdag till i början av oktober. Då kommer vi främst att åtgärda de vägkorsningar som har skymd sikt p.g.a växtlighet. Det kommer en särskild kallelse till det.

Sedan vill jag även påminna om att vi har en jättefin sorteringsstation i Snöveltorp. Kan alla vara vänliga att respektera sorteringsfraktionerna. Just nu ser det ut som ett sopberg. Någon/några har slängt brännbart och grovsopor på marken vid anslagstavlan. Det är inte ok. Textiler, kläder, porslin och andra föremål får man åka med till närmaste återvinningsstation. Kommunen tar inte hand om det som inte går att sortera utan det får vi betala extra för, d.v.s vi som bor här får betala för det.

Mvh 

 

Morgan Stenberg

 

Snöveltorps Samfällighetsförening

619357
Mer i denna kategori:
Logga in för att kunna kommentera